Εκτύπωση

Οδηγός εξωτερικών χρωματισμών

Posted in Χρωματισμοί

Οδηγός εξωτερικών χρωματισμών

Με το χρώμα οι όγκοι του κτιρίου διαγράφονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και καθαρότητα. Με το χρώμα μπορεί να τονιστεί ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό εξωτερικό στοιχείο ενώ μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο ύφος στο κτίριο (ζεστασιά, ζωντάνια, ηρεμία, ψυχρότητα κλπ).

Με το χρώμα οι όγκοι του κτιρίου διαγράφονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και καθαρότητα. Με το χρώμα μπορεί να τονιστεί ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό εξωτερικό στοιχείο ενώ μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο ύφος στο κτίριο (ζεστασιά, ζωντάνια, ηρεμία, ψυχρότητα κλπ).

Οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων βάφονται κυρίως για τους εξής λόγους:

 • Για καλύτερη προστασία της εξωτερικής επιφάνειας από τις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (βροχή, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία κλπ)
 • Για αισθητικούς και διακοσμητικούς λόγους
 • Είναι σχετικά μια οικονομική λύση σε σχέση με τις εξωτερικές επενδύσεις, προστασίας και ανάδειξης της εξωτερικής όψης.

Οι κύριες κατηγορίες χρωμάτων-βαφών που χρησιμοποιούνται στις εξωτερικές όψεις είναι

 • Οι βαφές σε σοβατισμένες επιφάνειες
 • Οι βαφές σκυροδέματος
 • Οι βαφές μετάλλων (κάγκελων, υδρορροών, στεγάστρων κλπ)
 • Οι βαφές ξύλων (κάγκελων, κουφωμάτων κλπ)

 Ως προς τη σύνθεσή τους τα χρώματα διακρίνονται σε

 • Πλαστικά
 • Υδροχρώματα
 • Ρελιέφ
 • Τσιμεντοχρώματα
 • Λαδομπογιές
 • Βερνίκια

Πριν το χρωματισμό μιας επιφάνειας θα πρέπει να γίνει προσεκτική προμέτρηση προκειμένου να γνωρίζουμε το κόστος του χρωματισμού. Για την προμέτρηση απαιτείται αρχικά η εμβαδομέτρηση της επιφάνειας από τα σχέδια του αρχιτέκτονα χωρίς να αφαιρέσουμε τις επιφάνειες των κουφωμάτων και των ανοιγμάτων. Στη συνέχεια ανάλογα με το εμβαδόν υπολογίζεται η αντίστοιχη ποσότητα χρωμάτων καθώς και το κόστος αγοράς ανάλογα με την τιμή μονάδας της κάθε εταιρείας.

Συμβουλή: Θα πρέπει να προσέξετε να μην βάφονται οι εξωτερικές επιφάνειες όταν τις βλέπει ο ήλιος το καλοκαίρι διότι δημιουργούνται φυσαλίδες κατά το στέγνωμα.