Εκτύπωση

Το αυτόματο πότισμα στον κήπο μας

Posted in Κήπος-Βεράντα

Οση προσπάθεια και αν καταβάλουµε για τη διαµόρφωση του κήπου µας, όσα χρήµατα κι αν ξοδέψουµε, δε θα επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη διακόσμηση του κήπου μας, εάν δεν συνοδευτεί από ένα αποτελεσματικό σύστηµα για, κατά προτίμηση, αυτόματο πότισμα. Το αυτοματο ποτισμα παρέχει τη σωστή ποσότητα νερού αποφεύγοντας τη σπατάλη νερού και, το πιο σημαντικό, μας γλιτώνει χρόνο!

Για να αποκτήσετε ένα τέτοιο αυτόματο αρδευπκό σύστημα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα.

1) Πρώτα, πρέπει να αποφασίσετε ποια φυτά θα προµηθευτείτε και πού ακριβώς θα τα φυτέψετε. Επίσης, εάν θα τοποθετήσετε γκαζόν ή όχι.

2) Αµέσως µετά, θα πρέπει να κάνετε κάποιες µετρήσεις στην παροχή του νερού το οποίο θα χρησιμοποιείτε για το πότισµα. Θα πρέπει δηλαδή, να µετρήσετε την παροχή του νερού (λίτρα/ώρα) στο σηµείο τροφοδοσίας και τη δυναµική πίεση που παρουσιάζει τα σηµείο αυτό.

3) Στη συνέχεια, σχεδιάζουµε σε ποια πρέπει να τοποθετήσουμε τα αρδευπκά σώµατα, ώστε να έχουµε µία πλήρη κάλυψη των σηµείων ή της επιφάνειας που µας ενδιαφέρει.

4) Μετά, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά στοιχεία των αρδευτικών κεφαλών κι τις µετρήσεις που κάναµε στην παροχή του νερού, αποφασίζουµε ποια αρδευτικά σώµατα, ποιες κεφαλές και ποια άλλα αρδευτικά εξαρτήµατα θα επιλέξουµε.

5) Λαµβάνοντας υπόψη τα ίδια στοιχεία, θα πρέπει να χωρίσουµε την προς άρδευση επιφάνεια σε ζώνες, έτσι ώστε κάθε ζώνη να µπορεί να λειτoυργήσει µε το διαθέσιµο νερό.

6) Έπειτα, εάν πρόκειται για αυτόµατο σύστημα, επιλέγουµε ηλεκφοβολβίδες και προγραμματιστή άρδευσης που θα ικανοποιεί απαιτήσεις µας.

7) Τώρα ήρθε η ώρα της πραγµαηκής δουλειάς, το σύστημά µας είναι υπόγειο, που είναι και η καλύτερη για πολλούς επιλογή, θα πρέπει να σκάψουµε τα κανάλια από τα οποία θα περάσουν οι σωλήνες που θα µεταφέρουν τα νερά στα διάφορα σηµεία του κήπου και τα καλώδια που συνδέουν τον προγραμματιστή µε τις ηλεκτροβαλβίδες, εφόσον αυτές θα βρίσκονται σε διάφορα σηµεία του κήπου. Εάν οι ηλεκτροβαλβίδες βρίσκονται στο έδαφος, πρέπει oπωσδήποτε να τοποθετηθούν σε ειδικά φρεάτια.

8) Επιλέγουµε σε ποιο σηµείο θα τοποθετήσουµε τον προγραµµαηστή και ξεκινάµε τη συναρµολόγηση των τμημάτων κω εξαρτηµάτων του αρδευτικού µας συστήµατος.

9) Όταν τελειώσουµε µε την εργασία αυτή και πριν κλείσουµε τα κανάλια, κάνουµε απαραίτητα ένα έλεγχο για τυχόν διαρροές και µια δοκιµή για να δούµε αν το σύστηµα δουλεύει όπως το σχεδιάσαµε και αν µας καλύπτει όπως πρέπει. Σε διαφορετική περίπτωση κάνουµε όποιες διορθώσεις και συµπληρώσεις χρειάζονται.

10) Αυτό που θα πρέπει να έχουµε πάνω κατά νου, είναι να επιλέγουµε αξιόπιστο και επώνυµα προϊόντα.

Εάν παρ' όλα αυτά δεν αισθάνεστε σίγουρο για την επιτυχία της εγκατάστασης, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελµατία, αφού ελέγξετε την αξιοπιστία του και έχοντας µεγάλη προσοχή σητις χαµηλές προσφορές, οι οποίες συχνά κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις, οι οποίες θα µας κοστίσουν πολύ περισσότερο στο µέλλον.