Εκτύπωση

Η διαδικασία ανακαίνισης του λουτρού

Posted in Μπάνιο

Ανακαίνιση μπάνιου - εργασίες

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανακαίνιση ενός μπάνιου είναι η ακόλουθη: Στο ξεκίνημα γίνεται αποξήλωση των ειδών υγιεινής, των πλακιδίων, και των επίπλων του μπάνιου. Απομακρύνονται τα προϊόντα της αποξήλωσης και καθαρίζεται ο χώρος.

Στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι υδραυλικοί, οι οποίοι ξηλώνουν το παλιό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, και κατόπιν κατασκευάζουν καινούριο δίκτυο ύδρευσης, με θερμοκολλητή σωλήνα, και καινούριο δίκτυο αποχέτευσης, με σωλήνες PVC βαρέως τύπου, σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν συμφωνηθεί. Ακολούθως ο ηλεκτρολόγος, κάνει τις όποιες αλλαγές στο ηλεκτρικό δίκτυο του μπάνιου (μεταφορά φωτισμού, δημιουργία παροχής για πλυντήριο κτλ).

Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών, γίνεται το σοβάτισμα των τοίχων του μπάνιου, και η διαμόρφωση των απαραίτητων κλίσεων του δαπέδου με «gross beton».

Το επόμενο βήμα, είναι η τοποθέτηση των πλακιδίων, στους τοίχους και το δάπεδο, σε σχέδιο που έχει προαποφασισθεί, και η αρμολόγησή τους. Κατόπιν τοποθετούνται τα είδη υγιεινής, το έπιπλο μπάνιου, τα εξαρτήματα του μπάνιου (κρεμάστρες, σαπουνοθήκες κτλ.), και πραγματοποιούνται όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις.

Τελευταίος μπαίνει ο ελαιοχρωματιστής, ο οποίος τοποθετεί την γύψινη διακόσμηση περιμετρικά του μπάνιου, και βάφει την οροφή του μπάνιου.

Μετά την καθαριότητα, που πραγματοποιείται στο χώρο του μπάνιου, αλλά και στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους, που λερώθηκαν κατά την διάρκεια της ανακαίνισης, ο νέος σας χώρος, σας παραδίδεται προς χρήση.

Η διάρκεια των εργασιών κυμαίνεται από 7 έως 9 ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος του μπάνιου, και την έκταση των αλλαγών που επιθυμείτε.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών, η χρήση της τουαλέτας είναι αδύνατη, ενώ και κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης των υδραυλικών εργασιών, και για το πολύ μισή μέρα, θα διακοπεί και η παροχή νερού σε όλο το διαμέρισμα.